Müşavirlik & Hukuk Büroları
Müşavirlik & Hukuk Büroları

Her iş alanında olduğu gibi Hukuk Bürolarında ve Müşavirlik Bürolarında da düzenli çalışmak, sistemli iş takibi, muhasebe kayıtlarının eksiksiz ve doğru bir şekilde yapılması, gerekli evraklara hızlı bir şekilde kolayca ulaşabilme ve zamanı verimli bir şekilde kullanmak çok önemlidir. Kimi evrakları kendi dosyalarında muhafaza etmek mümkün olsa da çoğu zaman bu pek mümkün olmamaktadır.

Çek-senet asılları, sözleşmeler, vekaletnameler, dilekçeler, icra dosyaları, arşiv dosyaları, ihtarnameler ve dekontlar gibi birçok dosyanın kayıt altına alınarak doğru uygulamalar ile muhafaza edilmesi, hem muhasebesel anlamda hem de evrak takibi anlamında oldukça büyük önem taşımaktadır.  

Bu sayede çalınma, kaybolma ve deformasyonların önüne geçerek ileride ihtiyaç duyabileceğiniz bu evraklara kolayca ulaşabilirsiniz ve firmanızın tüm muhasebesel işlemlerini Comport Ön Muhasebe Yazılımları ile entegre ederek iş süreçlerini birbiri ile ilişkilendirmiş olursunuz. Aynı zamanda bu evrakları gerektiğinde taşınabilir bilgisayarınız ile her daim yanınızda bulundurabilirsiniz…

Büronuza bağlı bir müvekkilinizin (ya da müşavirler için de konuşabilirsek mükellef de diyebiliriz) adına yapmış olduğunuz ödemeleri uygulama üzerinden takip edebilirsiniz 

Müşavirlik & Hukuk Büroları

EK ÖZELLİKLER

  • Vekilliğini yaptığınız müşteriler adına yaptığınız hesaplamalar için üç(3) işlemi bir(1) işleme indiren tahsil ve ödemelerinizde “Masraf Carisi“ seçme özelliği.
  • Personelinizin vekiller adına yaptığı işlerin dökülebilmesi
  • Dekontlar ile borçlandırma, alacaklandırma.
  • Detaylı hesap ekstresi dökümleri.
  • Masraf, Hizmet faturası kesebilme
  • Serbest meslek makbuzu düzenleyebilme
  • E-fatura - E-Arşiv