E-Dönüşüm?

NEDİR? / E-DÖNÜŞÜM

Eğer e-fatura, e-arşiv fatura, e-irsaliye, e-müstahsil veya e-smm henüz kullanmadıysanız muhtemelen hem gözünüz korkuyordur hem de hata yapmanız durumunda nasıl bir yol izleyeceğiniz bilmediğiniz için çok tedirgin oluyorsunuz. Gelin size konuyu anlatalım.

NEDEN? / E-DÖNÜŞÜM

İşinizi Dönüştürün

E-Fatura, E-Arşiv Fatura ve E-İrsaliye geçişleri %85 oranında devletin getirdiği zorunluluk ile olsa da %15 oranında kendi istekleri ile geçiş yapan firmalar neden geçiş yapıyorlar? Sebebi çok basit! Bu sistem ile firma içi denetim mekanizması otomatik olarak gelmiş oluyor. Firma içi kayıp ve kaçaklar azalırken aynı zamanda firma içinde yapılan Fatura ve İrsaliye kesim hataları artık gizli kalamıyor!!!

Bir yönetici kadrosunun düzen ve disiplin ile muhasebe kayıtlarının girilmesini ister ama ciddi bir iç zorlama olmadan bu disiplin kurulamaz. 

Bu düzensiz ön muhasebe girişleri nedeniyle nice firmalar ne stok tutturabiliyorlar ne de maliyet muhasebesi yapabiliyorlardı. Çünkü stok girişi yapılmadan üretim emirleri verilmekte veya girişi yapılmayan stokların çıkışı yapılıp girişler hafta sonu toplu girilmekte idi. Bu şekilde maalesef ancak gün kurtarılır ama büyünemez. Maliyetler doğru hesaplanamıyor ise doğru rapor alınamaz!

Gelin beraber e-dönüşüm rüzgarı ile şirketinizi disiplinli bir ön muhasebe düzenine geçirelim...

e-fatura

Türkiye’de Gelir İdare Başkanlığınca hayata geçirilen e-Fatura ve e-arşiv; kâğıt fatura ile aynı hukuki niteliklere sahip, VUK gereği bir faturada yer alması gereken bilgilerin içerisinde yer aldığı, satıcı ve alıcı arasındaki merkezi bir platform (GİB) üzerinden gerçekleştirildiği elektronik bir belgedir.

Comport ön muhasebe programı tarafında e-Fatura ve e-arşiv modülü; e-Fatura alım/gönderim işlemlerinizi Özel Entegratör üzerinden gönderebilecek şekilde tasarlanmıştır.

e-arşiv fatura

Fatura göndermek istediğiniz müşteriniz bir firma olup fakat e-fatura mükellefi değil ise bu durumda e-arşiv fatura oluşturmanız gerekir. E-Arşiv faturayı oluşturduktan sonra bir kağıda bastırabilir ve hata yapmanız durumunda 7 gün içinde kendiniz iptal edebilirsiniz.

Teknik olarak e-faturadan hiçbir farklı yoktur. Tek farklı e-arşiv faturanın firma sahibi olmayan ve e-fatura mükellefi olmayan müşterilere kesilebilmesidir.

Comport'un Ön Muhasebe programı ile kestiğiniz faturayı gönderirken fatura muhattabının e-fatura veya e-arşiv mükellefi olup olmadığını o an otomatik sorgulayarak gönderimi ona göre kendisi yapacaktır. Sizin bu konuda bir ön çalışma yapmanıza gerek yoktur.

e-irsaliye

E-İrsaliye kâğıt irsaliye ile aynı özelliklere sahiptir. Taşıyıcı taşıdığı yük ile beraber bu belgeyi gerektiği durumda göstermek zorundadır. E-İrsaliye'deki rahatlık bu belgeyi cep telefonunda bir görüntü olarak gösterebilir ayrıca sistemde 10 yıl boyunca e-irsaliye belgeleriniz dijital olarak tutulmaktadır.

Kimler e-irsaliye Uygulamasına Geçmek Zorundadır?

E-Fatura uygulamasına kayıtlı olan ve 2018 veya izleyen hesap dönemlerinin brüt satış hasılatı 25 milyon TL ve üzeri olan mükellefler e-İrsaliye uygulamasına geçmek zorundadır. Ciroya Bağlı Olmayan Geçiş Zorunlulukları hakkında detaylı bilgi almak buraya tıklayınız.

e-mühtahsil


e-Müstahsil Makbuzu bildiğiniz üzere firmaların defter tutmayan çiftçilerden satın aldıkları ürünler karşılığında düzenledikleri zorunlu ticari belgedir.

Hal Kayıt Sistemine bildirim yapma yükümlülüğü bulunan ve komisyoncu veya tüccar olarak sebze ve meyve ticareti ile iştigal eden mükellefler, 01/01/2020 tarihi itibariyle müstahsil makbuzlarını, e-Müstahsil Makbuzu olarak düzenlemek zorundadır.

e-müstahsil

Size Hemen Yardımcı Olalım

Bize Sorun