Maliyetlendirme

Maliyetlendirme, alımını yapacak olduğunuz yarı mamul veya mamuller için ödeyeceğiniz mali varlığın dışında çok kapsamlı analizler gerektiren bir aşamadır.

Maliyetlendirmede Comport

Üretilecek bir birim üründe doğru maliyeti bulabilmek için hammadde tutarından sevkiyat masraflarına, üretim bandında geçen zamandan tahsis edilen personel giderlerine ve fire oranlarından makinaların bakım onarım giderlerine kadar birçok parametrenin maliyete olan katkısının oranını hesaplamak gerekir.

Bu hesaplama ile bir birim ürün üretiminin tüm genel giderlerin de katkısı ile maliyetlendirilmesi ve bu maliyet üzerinden bir satış fiyatı belirlenir. Belirlenen fiyatın bilinçli ve doğru hazırlanmış olması satış oranlarınıza, karlılık oranınıza ve hatta müşteri memnuniyetinize doğrudan etki edebilir. Hesaplamalarda yapılan küçük bir hata direkt olarak maliyetleri etkileyeceğinden dolayı hiçbir etken unutulmadan her bir oran hesaplamalara dâhil olmalıdır.

Rekabetçi piyasada ortalama satış fiyatı: eğer maliyetinizi doğru olarak bilirseniz o zaman ürünün piyasada kabul görmüş diğer satış fiyatları ile karşılaştırabilirsiniz. Kabul görmüş satış fiyatı, maliyetinize eşit veya altında ise üretim maliyetlerinizin çok yüksek olduğunu ve zarar edeceğinizi üretime başlamadan bilmiş olursunuz. Birçok firma kriz dönemlerinde büyük zararlardan böyle kurtulur ve yine birçok firma kriz olmayan dönemde kârlılığını böyle arttırır. Çünkü rekabetçi piyasadaki kabul gören fiyatı yükseltemezsiniz ancak maliyetinizi düşürebilirsiniz.

Bu denli önemli bir hesaplamayı geleneksel yöntemlerle ya da güven telkin etmeyen bir
uygulamada yapmak risk oranını yükseltecektir. Comport sistemleri ile hata yapma ihtimalinizi ortadan kaldırır, zamanı etkin bir şekilde kullanır ve iş yükünüzü hafifletirsiniz.